Ana Diğer Millete Bağımsızlık Günü Adresi - 2012

Millete Bağımsızlık Günü Adresi - 2012

  • Independence Day Address Nation 2012

TheHolidaySpot Sunmak Hindistan'ın ilk başbakanı olarak, 15 Ağustos 1947'de Pandit Jawaharlal Nehru, ilk Bağımsızlık Günü konuşmasını ulusa ve dünyaya yaptı. Her Hindistan Başbakanı, her yıl Bağımsızlık Günü arifesinde Yeni Delhi'deki Red Fort'tan millete hitap ederken, bir Bağımsızlık Günü konuşması yapma geleneği bugün de devam ediyor. Hindistan Başbakanı Dr. Manmohan Singh'in 15 Ağustos 2012'de Red Fort, Yeni Delhi'den ulusa hitapını (İngilizce olarak tercüme edilmiştir) okuyun. Buraya tıklayın ve bu sayfaya bakın Hint özgürlüğünün ruhunu onlarla paylaşmak için arkadaşlarınıza ve yakınlarınıza. Mutlu bağımsızlık Günü! Dr. Manmohan singh

Bağımsızlık Günü Adresi

Hindistan Başbakanı tarafından
Ağustos 15, 2012
Yeni Delhi

sevgili


Sevgili vatandaşlarım, kardeşlerim, sevgili çocuklarım,

Bağımsızlığımızın bu yıldönümünde hepinizi selamlıyorum.

Mahatma Gandhi'nin idaresi altındaki özgürlük hareketimizin liderleri, bağımsız ve müreffeh bir Hindistan hayal etmişlerdi. 1947'de bugün, Pandit Jawaharlal Nehru, Üç Renkli'yi Kızıl Kale'ye kaldırarak bu rüyayı gerçekleştirme yolunda ilk adımı attı. 15 Ağustos 1947'de başladığımız yolculuk şu anda 65 yaşında. Bu 65 yılda çok şey başardık.

Bugün kesinlikle demokrasimizin başarısını kutlamak için bir gün. Ancak bu vesileyle, yapılması gerekenler hakkında da iç gözlem yapmalıyız. Gerçek anlamda bağımsızlığa, ancak yoksulluğu, cehaleti, açlığı ve geri kalmışlığı ülkemizden uzaklaştırabildiğimiz zaman elde edebiliriz. Bu ancak başarısızlıklarımızdan ders aldığımızda ve başarılarımızın üzerine inşa ettiğimizde mümkün olabilir.

Bugünlerde küresel ekonominin zor bir aşamadan geçtiğinin farkındasınız. Dünyanın tüm ülkelerinde ekonomik büyümenin hızı düştü. Birlikte bakıldığında, Avrupa ülkelerinin bu yıl yüzde 0 büyüyeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz de bu olumsuz dış koşullardan etkilenmiştir. Ayrıca ekonomik büyümemizi engelleyen iç gelişmeler oldu. Geçen yıl GSYİH'mız yüzde 6,5 büyüdü. Bu yıl biraz daha iyi olmasını umuyoruz.

Ülkemiz dışında hüküm süren koşullar konusunda fazla bir şey yapamayız. Ancak ekonomik büyümemizin ve ülkede istihdam olanaklarının yaratılmasının yeniden hızlanması için ülkemizdeki sorunları çözmek için her türlü çabayı göstermeliyiz.

Bunu yaparken enflasyonu da kontrol etmeliyiz. Bu, bu yıl kötü bir muson nedeniyle biraz zorluk çıkarabilir. Ancak durumu ele almak için birçok önlem aldık. Yağışlarda yüzde 50 veya daha fazla açık olan ilçelerde, çiftçilere Hükümet tarafından mazot sübvansiyonu sağlanmaktadır. Tohum sübvansiyonu artırıldı. Yem için Merkezi program kapsamında bulunan fonlar artırılmıştır. Çabamız, ülkenin herhangi bir yerinde tohum, yem veya su kıtlığı nedeniyle insanların zorlukla karşılaşmamasını sağlamaktır. Çiftçi kardeşlerimizin sıkı çalışması nedeniyle büyük bir tahıl stoğumuz olması iyi ve tahılların mevcudiyeti bizim için sorun değil.

Hızlı ekonomik büyüme için ülke içinde bir ortam yaratmak söz konusu olduğunda, birçok konuda siyasi fikir birliği eksikliği nedeniyle bunu başaramadığımıza inanıyorum. Artık geliştirme süreçlerimizi etkileyen konuları ulusal güvenlik meseleleri olarak görme zamanı geldi.

Ülkenin ekonomik büyüme hızını artırmazsak, ekonomiye yeni yatırımları teşvik edecek adımlar atmazsak, Devlet maliyesinin yönetimini iyileştirir ve sıradan insanın geçim güvenliği ve ülkenin enerji güvenliği için çalışırsak, o zaman kesinlikle ulusal güvenliğimizi etkiler.

Bugün size söz veriyorum, Hükümetimiz Hindistan'ın hızlı ekonomik büyümesi ve ülkeyi küresel ekonomik yavaşlamanın etkilerinden korumak için çok çalışacak. Köylerde ve şehirlerde yaşayan genç erkek ve kadınlarımıza yeni istihdam olanakları yaratmak için çok çalışacağımıza söz veriyorum. Yoksul kardeşlerimizin, işçilerimizin ve çiftçilerimizin geçimlerini sağlamak için mümkün olan her türlü çabayı göstereceğiz. Girişimcilerimizin ekonomimize önemli bir katkı sağlayabilmesi için ülkemize yatırımı teşvik etmek için hiçbir taş atılmayacağız.

Bu zorlukların uzun sürmeyeceğine inanıyorum. Bu sorunlarla karşılaşsak bile son 8 yılda birçok alanda olağanüstü başarılara imza attığımız gerçeğiyle cesaretlendirilmeliyiz. Şimdi bu başarıları yeni alanlarda tekrarlamamız gerekiyor.

Vatandaşlarımızı sosyal ve ekonomik olarak güçlendirmek, böylece kutsal millet inşası görevine katkıda bulunabilmek için son 8 yıldır çabamız oldu. Bugün, ülkedeki her 5 haneden biri, bir iş kartı aracılığıyla Mahatma Gandhi Kırsal İstihdam Yasası'ndan yararlanmaya hak kazandı. Sadece son bir yılda, bu program kapsamında 8'den fazla crore kişiye istihdam sağladık.

UPA Hükümeti 2004 yılında iktidara geldiğinde, tüm köylere elektrik sağlayacağımıza söz vermiştik. Bu sözü yerine getirmek için Rajiv Gandhi Kırsal Elektriklendirme Planını başlattık. Bu program kapsamında 1 milyondan fazla yeni köye elektrik bağlantısı sağlandı ve şu anda ülkedeki neredeyse tüm köyler elektriklendi. Bundan sonraki hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde ülkemizdeki her haneye elektrik sağlamak ve aynı zamanda elektrik arzını iyileştirmektir.

Çalışkan çiftçilerimize hiçbir övgü yeterince yüksek değil. Son 2 yılda art arda rekor bir ürün çıktısı elde ettiler. Hükümetimizin tarımı geliştirme ve çiftçilerin çıkarlarını koruma çabaları nedeniyle, tarım, 10. Planda ulaştığımız yüzde 2,4'ün oldukça üzerinde olan 11. Planda ortalama yüzde 3,3 oranında büyüdü. Son 8 yılda ekin destek fiyatlarını ikiye katladık. Çiftçilerin lakh'larına düşük faizli krediler sağlıyoruz.

Çocuklarımız ülkemizin en büyük gücüdür. Çocuklarımıza iyi bir eğitim verilirse ve sağlıklı olursa geleceğimiz parlak olur.

Politikalarımızda ve programlarımızda çocukların ihtiyaçlarına özel önem vermemizin nedeni budur. Çocukların eğitimi kanunla zorunlu hale getirilmiştir. 2006-07 yılında 6-14 yaş grubundaki çocukların yalnızca yüzde 93'ü okula kabul ediliyordu. Bugün bu yaş grubundaki çocukların neredeyse tamamı okula kabul edilmektedir. Ülkede 51.000'den fazla yeni okul açıldı ve sadece son 2 yıl içinde bunlara yaklaşık 7 bin öğretmen atandı. Şimdi eğitimin kalitesini artırmaya odaklanacağız. Önümüzdeki birkaç ay içinde, çocuklarımızın öğretimden elde ettikleri faydayı sürekli olarak değerlendiren bir sistem kuracağız. Topluluğun ve ebeveynlerin katılımı, öğretim kalitesinden memnun kalmaları için sağlanacaktır.

Gün Ortası Yemek Programı, okullarda her gün yaklaşık 12 çocuk için besleyici öğünler sağlar. Bu, dünyadaki türünün en büyük şemasıdır.

2016'da şükran günü hangi gün düşer

Son bir buçuk yılda yeni bir çocuk felci vakası gün ışığına çıkmadı ve şimdi Hindistan bu hastalıktan etkilenen ülkeler listesinde yer almıyor.

Çocuklarda yetersiz beslenme bizim için büyük bir zorluktur. Bu sorunu çözmek için birçok boyutta adımlar attık. Son 8 yılda ICDS'den yararlanan anne ve çocuk sayısı ikiye katlandı. ICDS'yi daha etkin hale getirme süreci son aşamasındadır ve önümüzdeki 1 veya 2 ay içinde tamamlanacaktır.

Sağlık hizmetlerinin ülkedeki her köye yaygınlaştırılabilmesi için 2005 yılında Ulusal Kırsal Sağlık Misyonunu başlattık. Bugün bu Misyon, 8.5 lakh Asha işçi dahil olmak üzere 10 bin sağlık personelinin yardımı ile uygulanmaktadır. Ulusal Kırsal Sağlık Misyonu'nun başarısından sonra, artık şehirlerimizde de sağlık hizmetlerinin kapsamını genişletmek istiyoruz. Ulusal Kırsal Sağlık Misyonu, ülkedeki tüm köy ve kasabaları kapsayacak bir Ulusal Sağlık Misyonuna dönüştürülecek. Ayrıca ücretsiz ilaçların Devlet hastaneleri ve sağlık merkezleri aracılığıyla dağıtımı için bir plan oluşturuyoruz.

Önümüzdeki yıllarda gençlerimiz için birçok yeni iş fırsatı yaratmak istiyoruz. Bunu başarmak için onları ekonomimizin ihtiyaç duyduğu beceriler konusunda eğitmemiz gerekir. Eğitim tesislerinin birçok yeni beceride mevcut olduğu bir sistemi uygulamaya koymak bizim çabamızdır. Ayrıca genç kardeşlerimize 6 hafta ile 6 ay arasında kısa süreli eğitim kursları vermek istiyoruz. Ulusal Beceri Geliştirme Konseyi, önümüzdeki 5 yıl içinde 8 crore kişinin eğitileceği büyük bir beceri geliştirme planı oluşturdu. Bu, yalnızca Merkezi Hükümetin uzmanlaşmış bir kurumu aracılığıyla uygulanabilecek iddialı bir programdır. Bu nedenle, ülke çapında beceri geliştirme programlarının koordineli bir şekilde uygulanabilmesi için bir Ulusal Beceri Geliştirme Otoritesi kurulmasını düşünüyoruz. Bu çalışmada özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından da katkıya ihtiyacımız olacak.

Yeni istihdam olanaklarının yaratılması ancak sanayi ve ticareti teşvik ettiğimizde mümkündür. Bunun için altyapımızı hızlı bir şekilde iyileştirmemiz gerekiyor. Son zamanlarda altyapı geliştirmeyi hızlandırmak için yeni önlemler aldık. Yollar, havaalanları, demiryolları, elektrik üretimi ve kömür üretiminde iddialı hedefler belirlendi. Hükümet, özel sektör yardımıyla altyapı geliştirme yatırımlarını artırmak için adımlar atacak. Yabancı sermayeyi çekmek için, Hindistan'da yatırımın önünde hiçbir engel olmadığına dair uluslararası düzeyde güven yaratmalıyız.

Sadece 10 yıl önce köylerimizde her 10 haneden sadece 3'ü bankacılık hizmetlerinden yararlanıyordu. Bugün kırsal hanelerin yarısından fazlası banka hesaplarından yararlanıyor. Önümüzdeki 2 yıl içinde tüm hanehalklarının banka hesaplarından yararlanmasını sağlamak bizim gayretimiz olacaktır.

Devlet planlarından alınan paranın - yaşlılar için emekli maaşı, öğrenciler için burs ve emekçiler için ücretler - doğrudan insanların banka hesaplarına yatırılabileceği bir sistem yaratmak istiyoruz. Bu, yararlanıcıların rahatsızlığını azaltacak, ödeme almalarını kolaylaştıracak ve şeffaflığı artıracaktır. Bu çalışma için, şimdiye kadar yaklaşık 20 crore kişinin kayıtlı olduğu Aadhar programından yardım alacağız.

Ülkemizin kentsel bölgelerinde ikamet eden fakir kardeşlerimize konut sağlamak için Rajiv Konut Kredisi Programını yakında başlatacağız. Bu şemaya göre, ekonomik olarak daha zayıf bölümlere ait olan kişilere Rs'den daha düşük konut kredileri için faiz indirimi verilecek. 5 yüz bin.

Bu yıl On İkinci Beş Yıllık Planı Ulusal Kalkınma Konseyi'nin görüşüne sunacağız. Plan, ülkenin kalkınmasıyla ilgili tüm önemli konularda gelecekteki eylem planını belirleyecektir. Planın son yılında mevcut ekonomik büyüme oranımızı yüzde 6,5'ten yüzde 9'a çıkarmak için önlemler alacaktı. Plan, kalkınmanın meyvelerine ülkemizin her vatandaşına ve özellikle toplumumuzun daha zayıf kesimlerine ulaştırılması açısından önemli alanlara özel önem verecektir. Merkez ve Devletlerin Onikinci Planı etkili bir şekilde uygulamak için birlikte hareket edeceklerine inancım tam.

Son zamanlarda Assam'da meydana gelen şiddet olayları çok talihsizdir. Bu olayların çok sayıda insanın hayatını sekteye uğrattığını biliyorum. Şiddetten etkilenen ailelere tam anlamıyla sempati duyuyoruz. Onları rahatlatmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Ayrıca size söz veriyorum, Hükümetimiz şiddetin arkasındaki nedenleri anlamak için her türlü çabayı gösterecek ve bu tür olayların ülkenin herhangi bir yerinde tekrarlanmamasını sağlamak için Eyalet Hükümetleri ile sıkı çalışacaktır.

İç güvenliğin birçok alanında başarıya ulaştık. Jammu ve Keşmir'de insanlar Panchayat seçimlerine çok sayıda katıldı. Kuzey Doğu Eyaletlerindeki şiddette bir azalma oldu ve biz orada birçok grupla, kalkınmanın ana akımına katılabilmeleri için diyalog içindeyiz. Naksal şiddetten etkilenen bölgelerde, özellikle Programlanmış Aşiretlere mensup kardeşlerimiz olmak üzere, orada yaşayan insanların şikayetlerinin giderilmesini ve paylarının iyileştirilebilmesini sağlamak için yeni geliştirme planları başlattık. Ancak, iç güvenlik söz konusu olduğunda sürekli tetikte olmamız gerekiyor. Her ne pahasına olursa olsun toplumsal uyum sürdürülmelidir. Naxalizm hala ciddi bir sorundur. Bu ayın başında Pune'de meydana gelen olaylar, milli güvenlik alanında çok daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret ediyor. Bu çalışmayı gelecekte de samimiyetle yapmaya devam edeceğiz.

Bu yıl Agni V Füzesini başarıyla test ederek ve RISAT-I Uydusunu uzayda fırlatarak prestijimizi artıran bilim adamlarımızı ve teknoloji uzmanlarımızı tebrik ediyorum. Son zamanlarda Kabine, Mars Orbiter Misyonunu onayladı. Bu Görev kapsamında, uzay gemimiz Mars'ın yakınına gidecek ve önemli bilimsel bilgiler toplayacak. Mars'a bu uzay gemisi bilim ve teknoloji alanında bizim için çok büyük bir adım olacak.

Son aylarda silahlı kuvvetlerimizin rolü ve hazırlıkları hakkında çok sayıda tartışma gördük. Silahlı kuvvetlerimizin ve paramiliter güçlerimizin hem savaşta hem de barışta ülkemizin güvenliğini yiğitlik ve onurla savunduğunu burada vurgulamak isterim. Askerlerimiz gerektiğinde en büyük fedakarlığı yaptılar. Bugün vatandaşlarımıza silahlı kuvvetlerimizin ve paramiliter kuvvetlerimizin her türlü zorlukla karşılaşmaya hazır olduğuna dair güvence vermek istiyorum. Hükümet, bu güçleri modernize etmek ve onlara gerekli teknoloji ve teçhizatı sağlamak için çalışmaya devam edecek. Bugün sınırlarımızı yiğitçe koruyan güvenlik güçlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Onların refahı için çaba göstermeye devam edeceğiz.

Hükümetimiz, silahlı kuvvetler personelinin maaş ve emekli maaşı ile ilgili konuları incelemek için bir komite kurmuştur. Bu komite aynı zamanda emekli erkek ve memurların emekli maaşı ve ailelerine ödenen aile emekli maaşı ile ilgili konuları da inceleyecektir. Komitenin tavsiyeleri alındıktan sonra derhal harekete geçeceğiz.

Hükümetimiz, Planlanmış Kastların, Planlanmış Aşiretlerin, azınlıkların, kadınların ve diğer zayıf kesimlerin refahına özel önem verdi. Aşiret ve geri kalmış bölgelerimizin özel ihtiyaçları, Entegre Eylem Planı, Geri Bölgeler Hibe Fonu ve Aşiret Alt Planı gibi programlarla karşılanmaktadır. Orman Hakları Yasası ile Planlanmış Aşiretlere mensup kardeşlerimizin göllerine nesillerdir yaşadıkları topraklarda mülkiyet hakları verdik. Planlanmış Kabilelere mensup kişilerin topladıkları orman ürünleri için adil ve uygun fiyatlar alabilmelerini sağlamak için bir plan oluşturuyoruz. Hükümet, Maden ve Mineraller (Geliştirme ve Düzenleme) Yasa Tasarısını hızla bir mevzuata dönüştürmek istiyor. Bu yasa ile maden sahalarındaki aşiret kardeşlerimizin yararına fon sağlamak istiyoruz.

Azınlıklar için 15 puanlık programı daha etkili hale getireceğiz. Azınlık nüfusunun yoğun olduğu ilçelerde uygulanmakta olan Çok Sektörlü Kalkınma Programı yaygınlaştırılacaktır.

Planlanmış Kadrolara, Planlanmış Kabilelere, Diğer Geriye Dönük Sınıflara ve azınlıklara mensup çocuklara sağlanan post-matrik burs miktarını artırdık. Bu burs programlarını daha etkin hale getirme çabalarımız devam edecek, iğrenç manüel temizlik uygulamasına son vermek ve bu uygulama ile uğraşanlara hayatlarına yeniden başlama fırsatları sağlamak için yeni ve etkili bir yasa düşünüyoruz.

Hükümet ve idarenin çalışmalarını şeffaf ve hesap verebilir standlar haline getirme taahhüdümüz. Son Bağımsızlık Günü'nde bu amaçla birçok adım atacağımızın sözünü vermiştim. Son 1 yılda bu alanda iyi ilerlemeler kaydettiğimizi belirtmekten mutluluk duyuyorum. Lok Sabha, Lokpal ve Lokayukta Yasa Tasarısını temize çıkardı. Tüm siyasi partilerin Rajya Sabha'da bu tasarıyı geçirmemize yardımcı olacağını umuyoruz. Bir dizi başka kanun tasarısı da Parlamentoya sunuldu. Kabine bir Kamu İhale Yasasını akladı. Kamu görevlilerinin çalışmalarına daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik getirmek ve yolsuzluğu azaltmak için çabalarımıza devam edeceğiz. Ancak bu tedbirlerin, asılsız iddialar ve gereksiz davalar nedeniyle kamu yararına karar alan kamu görevlilerinin morallerinin etkilenmesine neden olmamasına da özen göstereceğiz.

Başbakanlık görevini üstlendikten sonra ülkeye verdiğim ilk mesajda, sizden ulus inşasının kutsal işine katkıda bulunmanız için çağrıda bulundum. Bugün her zamankinden daha fazla vatandaşımızın ve özellikle de gençlerin toplumumuzun ve ülkemizin ilerlemesiyle ilgili konulara ilgi göstermesinden çok mutluyum. Hükümetimiz, Hindistan'ın karşı karşıya olduğu zorlu sorunların ancak sıradan insanın işbirliği ile çözülebileceğine inanmaktadır. Önümüzdeki dönemde daha fazla insanın yoksulluğun, cehaletin ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması gibi görevlerde bize yardım etmesi bizim çabamız olacaktır.

Dünyadaki hiçbir gücün ülkemizi yeni ilerleme ve gelişme noktalarından alıkoyamayacağına inanıyorum. İhtiyaç duyulan şey, ülkemizin başarısı için tek kişi olarak birlikte çalışmamızdır. İlerici, modern ve müreffeh bir Hindistan için çalışmaya devam edeceğimize bir kez daha karar verelim.

Sevgili çocuklar bana katılsın

Jai Hind,

Jai Hind,

Jai Hind!


~ Dr. Manmohan singh


Partnerinizi öpmek için ergonomik bölgeler Flört Çin yeni Yılı sevgili Sıcak Tatil Etkinlikleri Birleşik Krallık

Çin yeni Yılı
Sevgililer Günü
Whatsapp, Facebook ve Pinterest için Resimli Sevgi ve Bakım Alıntıları
Flört Tanımı
İlişki Sorunları ve ÇözümleriBir şey aramak? Google'da ara :

  • EV
  • Bize bağlantı verin
  • Görüşlerinizi Gönderin

Ilginç Haberler

Editörün Seçimi

Arjuna ve Lord Shiva'nın kavgası
Arjuna ve Lord Shiva'nın kavgası
Arjuna'nın Shiva ile kafa karıştırması ve Shiva'nın savaşmaya olan bağlılığından nasıl hoşlandığı ve sonunda onu Pashupat astra ile ödüllendirdiği hakkındaki bu harika hikayeyi okuyun.
Yeni Yılınız Kutlu Olsun 2019 - Yeni Yıl Mesajları Görüntüler Whatsapp
Yeni Yılınız Kutlu Olsun 2019 - Yeni Yıl Mesajları Görüntüler Whatsapp
Yeni Yılınız Kutlu Olsun 2019, Whatsapp için Mesaj Mesajları Diler, En İyi Yeni Yıl 2019 Görüntüler, Yeni Yıl Dilekler 2019, En İyi Mutlu Yeni Yıl 2019 Alıntılar Selamlar,
Paskalya'nın Güzel Zambağı
Paskalya'nın Güzel Zambağı
Güzel beyaz trompet zambağı, Paskalya'nın en muhteşem sembollerinden biridir. Bu beyaz çiçek ve Amerika'da nasıl bir paskalya çiçeği olarak kabul gördüğü hakkında bilgi edinin.
Janmashtami Alıntılar ve Dilekler | Krishna Janmashtami Görüntüler ve Alıntılar
Janmashtami Alıntılar ve Dilekler | Krishna Janmashtami Görüntüler ve Alıntılar
Janmashtami Alıntılar İngilizce 2020: Bazı Janmashtami Alıntıları Göndererek Mutlu Janmashtami Dileyin. Burada bazı alıntılar Krishna olarak etiketlenmiştir. Lord Krishna kutsal Bhagavad Gita'da birçok yaşam dersi vermiştir. Mutlu Krishna Janmashtami Dileklerinin en iyi koleksiyonunu derledik. Çok çeşitli janmashtami alıntılarına ve alıntılarına göz atın ve bu ahlaki sözlerle kendinizi aydınlatın. Siz de bu teklifleri sevdiklerinize bu vesileyle gönderebilirsiniz.
İşçi Bayramı El Sanatları Fikirleri
İşçi Bayramı El Sanatları Fikirleri
İşçi Bayramı'nı çok daha eğlenceli ve etkinlikle kutlayın. Kolayca bulunabilen malzemelerle yeni öğeler ve malzemeler oluşturun. Bu basit adımları izleyerek bu İşçi Bayramı'nda vatansever zanaat eşyaları yapın ve bu günü hareketli hale getirin.
Harika Şükran Günü WhatsApp ve Facebook'ta paylaşmak için indirmeler diliyor
Harika Şükran Günü WhatsApp ve Facebook'ta paylaşmak için indirmeler diliyor
Şükran Görüntüleri ve durum - Bu harika Şükran Günü selamlarıyla özel bir şekilde Mutlu Şükran Günleri dileyin. Ailenize ve arkadaşlarınıza bazı 'Mutlu Şükran Günleri' mesajları göndermeden kutlama tamamlanamaz. Sadece WhatsApp, FB, Messenger ve daha fazlasını indirin ve paylaşın.
Shiva ve Parvati
Shiva ve Parvati
Hinduizmin temeli olan eski Hindu kutsal metinlerinden Shiva ve Parvati'nin şaşırtıcı Hindu mitolojisini okuyun. Lord Shiva ve Tanrıça Parvati'nin Hikayesi