Ana Diğer Millete Bağımsızlık Günü Adresi - 2010

Millete Bağımsızlık Günü Adresi - 2010

  • Independence Day Address Nation 2010

TheHolidaySpot Sunmak Hindistan'ın ilk başbakanı olarak, 15 Ağustos 1947'de Pandit Jawaharlal Nehru, ulusa ve dünyaya ilk Bağımsızlık Günü konuşmasını yaptı. Her Hindistan Başbakanı, her yıl Bağımsızlık Günü arifesinde Yeni Delhi'deki Red Fort'tan millete hitap ederken, bir Bağımsızlık Günü konuşması yapma geleneği bugün de devam ediyor. Hindistan Başbakanı Dr. Manmohan Singh'in 15 Ağustos 2010'da Red Fort, Yeni Delhi'den ulusa hitapını (İngilizce olarak tercüme edilmiştir) okuyun. Buraya tıklayın ve bu sayfaya bakın Hint özgürlüğünün ruhunu onlarla paylaşmak için arkadaşlarınıza ve yakınlarınıza. Mutlu bağımsızlık Günü! Dr. Manmohan singh

Bağımsızlık Günü Adresi

Hindistan Başbakanı tarafından
15 Ağustos 2010
Yeni Delhi

Pandit Jawaharlal Nehru


Sevgili vatandaşlar,

Sizi bağımsızlığımızın 63. yıldönümünde selamlıyorum. Pandit Jawaharlal Nehru, 15 Ağustos 1947'de bu tarihi Kızıl Kale'de Üç Renkli'yi açtığında, kendisini Hindistan'ın ilk hizmetçisi olarak adlandırdı. Bugün size aynı hizmet ruhuyla hitap ediyorum.

Mahatma Gandi

Birkaç gün önce, bir bulut patlaması nedeniyle Laddakh'de birçok değerli hayat kaybedildi. Ailene ve ölenlerin yakın ve sevgili diğerlerine gönülden taziyelerimi iletiyorum. Bu acı saatinde bütün ülke Laddakh halkının yanında duruyor. Ben, merkezi hükümetin etkilenen insanların rehabilitasyonu için mümkün olan her şeyi yapacağına dair teminatım.

Geçen yıl Bağımsızlık Günü'nde sizlere hitap ettiğimde, ülkemiz bir takım zorluklarla karşı karşıyaydı. Ülkenin birçok yerinde kuraklık benzeri bir durum vardı. Küresel ekonomik yavaşlamadan da etkilendik. Bu zor koşullarda kendimizi iyi bir şekilde akladığımızı söylemekten mutluluk duyuyorum. Pek çok soruna rağmen, ekonomik büyüme oranımız dünyadaki diğer birçok ülkeden daha iyi. Bu, ekonomimizin gücünü gösterir.

Bu güç sadece son bir yılda değil, son yıllarda ekonomik ilerlememizde de kendini gösterdi. Bugün Hindistan, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer almaktadır. Dünyanın en büyük demokrasisi olarak, diğer birçok ülkenin taklit etmesi gereken bir örnek olduk. Vatandaşlarımız seslerini duyurma hakkına sahiptir. Ülkemize tüm dünyada saygı duyulmaktadır. Görüşlerimiz uluslararası forumlarda dikkat çekiyor.

Hepiniz Hindistan'ın başarısına katkıda bulundunuz. Çalışanlarımızın, esnafımızın, çiftçilerimizin emeği ülkemizi bugün bulunduğu yere getirdi. Cesaretiyle sınırlarımızın güvenliğini sağlayan askerlerimizi özel olarak selamlıyorum. Ülkemiz için canını feda eden tüm şehitlerimizi şükranlarımı sunuyorum.

Her vatandaşın bir hisseye sahip olacağı yeni bir Hindistan inşa ediyoruz, müreffeh olacak ve tüm vatandaşların barış ve iyi niyet ortamında onurlu ve haysiyetli bir hayat yaşayabilecekleri bir Hindistan. Tüm sorunların demokratik yollarla çözülebileceği bir Hindistan. Her vatandaşın temel haklarının korunacağı bir Hindistan.

Delhi Hindistan Kapısı

Son yıllarda bu yönde pek çok önemli adım attık. Kırsal bölgelerde yaşayan herkes artık Mahatma Gandhi Ulusal Kırsal İstihdam Garantisi Yasası aracılığıyla 100 günlük iş garantisine sahip. Bilgi Edinme Hakkı Yasası, vatandaşlarımızın daha bilinçli olmalarına yardımcı oluyor. Bu yıl Hükümetimiz, her Hintlinin ülkenin ekonomik ilerlemesinin faydalarını paylaşmasına ve buna katkıda bulunmasına yardımcı olacak Eğitim Hakkını yasalaştırdı. İlerlememizde kadınların eşit ortaklığını sağlamak için, Parlamentoda ve Eyalet yasama organlarında kadınlara rezervasyon yaptırmak için girişimde bulunduk. Bunun dışında yerel organlarda kadınlara yönelik rezervasyon yüzde 50'ye çıkarıldı.

Birçok gücümüze rağmen, bazı ciddi zorluklarla karşı karşıyayız. Bugün bu zorlukları tek bir kişi olarak karşılayacağımızı çözmeliyiz. Toplumumuz genellikle din, Devlet, kast veya dil adına bölünüyor. Toplumumuzda hiçbir koşulda bölünmeye izin vermeyeceğimize karar vermeliyiz. Hoşgörü ve cömertlik, geleneklerimizin bir parçası olmuştur. Bu gelenekleri güçlendirmeliyiz. Ekonomik olarak ilerledikçe toplumumuz da daha duyarlı hale gelmelidir. Bakış açımıza göre modern ve ilerici olmalıyız.

Hükümetimiz, çiftçilerimizin refahına ve tarımsal üretimi artırmaya özel önem verdi. 2004'te iktidara geldikten sonra, Hindistan tarımının önceki 7-8 yıldaki durumunun tatmin edici olmadığını fark ettik. Hükümetimiz tarıma yönelik kamu yatırımlarını artırdı. Üretimi artırmak için yeni planlar başlattık. İlçe düzeyinde tarımsal planlamayı teşvik ettik. Tarımımızın büyüme hızının son birkaç yılda önemli ölçüde artmasına sevindim. Ancak hedefimize ulaşmaktan hâlâ çok uzağız. Tarımsal büyüme oranını yılda yüzde 4'e çıkarabilmek için daha çok çalışmamız gerekiyor.

Hükümetimiz, hiçbir vatandaşımızın aç kalmayacağı bir gıda güvenliği ağı istiyor. Bu, yalnızca üretkenliği artırmakla mümkün olan gelişmiş tarımsal üretim gerektirir. Ülkemiz, Yeşil Devrim'den sonra tarımda büyük bir teknolojik atılım görmemiştir. Kuru arazi tarımının ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojiye ihtiyacımız var. Ek olarak, tarımımız iklim değişikliği, düşen yeraltı suyu seviyeleri ve toprak kalitesinin bozulması gibi yeni zorluklarla da başa çıkabilmelidir.

Hint tarım tarihinde Norman Borlaug özel bir yere sahiptir. Yaklaşık 40 ila 50 yıl önce yeni ve daha verimli buğday tohumları geliştirdi. Smt liderliğinde. Hindistan, Indira Gandhiji, bu tohumları benimseyerek Yeşil Devrimi başardı. Hindistan'da Güney Asya Borlaug Enstitüsü'nün kurulmakta olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu enstitü, Hindistan ve diğer Güney Asya ülkelerinin çiftçileri için yeni ve geliştirilmiş tohumların ve yeni teknolojinin bulunmasını kolaylaştıracak.

Üretimi artırmaya teşvik edilmeleri için çiftçilere ücretli fiyatlar sağlamaya her zaman özen gösterdik. Son altı yılda destek fiyatları her yıl artırıldı. Buğdayın destek fiyatı, 2003-04'te beşte biri başına 630 Rs'den geçen yıl beşte biri için 1.100 Rs'ye yükseltildi. Çeltikte, bu artış beşte beşte 550 Rs'den beşte 1.000 Rs'ye çıktı. Ancak çiftçilere daha yüksek fiyatlar sağlamanın bir etkisi, açık pazardaki gıda fiyatlarının da artmasıdır. Son birkaç ayda yüksek enflasyonun size zorluklara neden olduğunu biliyorum. Artan fiyatlardan en çok etkilenenler, özellikle de tahıl, bakliyat, sebze gibi her gün kullanılan metaların fiyatları arttığında yoksullardır. Bu nedenle artan fiyatların yoksullar üzerindeki yükünü en aza indirmeye gayret gösterdik. Bugün, yüksek enflasyonun ayrıntılı nedenlerine girmek istemiyorum. Ancak, bu sorunu çözmek için mümkün olan her türlü çabayı gösterdiğimizi kesinlikle söylemek isterim. Ben de bu çabalarda başarılı olacağımıza inanıyorum.

Devlet olsa bile, herhangi bir kişi veya kurumun uzun bir süre boyunca gelirinden fazlasını harcayamayacağı açıktır. Gelecekte yüksek borç nedeniyle gelişimimizin olumsuz etkilenmemesi için ekonomimizi ihtiyatla yönetmek bizim sorumluluğumuzdur. Petrol ürünleri ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 80'ini ithal ediyoruz. 2004 yılından sonra petrol ürünleri fiyatlarını uluslararası pazarda ham petrol fiyatlarındaki artışa göre çok daha az artırdık. Petrol ürünlerine sağlanan sübvansiyon her yıl artmaktadır. Bu nedenle petrol ürünlerinin fiyatlarının yükseltilmesi gerekli hale geldi. Bu yapılmasaydı, bütçemizin sübvansiyon yükünü taşıması mümkün olmazdı ve yoksulların eğitimi, sağlığı ve istihdamına yönelik programlarımız olumsuz etkilenirdi. Hindistan, bağımsızlıktan sonraki 63 yılda gelişme yolunda uzun bir mesafe kat etti. Ama hedefimiz hala çok uzakta. Nüfusumuzun büyük bir kısmı hala kalıcı yoksulluk, açlık ve hastalıktan muzdarip. Hükümetimiz 2004'te iktidara geldiğinde, ilerici bir sosyal gündem altında yeni bir Hindistan inşa etmeye karar verdik.

Gelişmenin meyvelerinin sıradan insana ulaşmasını istedik. Özellikle toplumumuzun sosyal ve ekonomik olarak geri kesimlerinin refahını hedefleyen programlar başlattık. Yoksulların, Planlanmış Kastların ve Planlanmış Aşiretlerin, azınlıkların, kadınların ve toplumumuzun diğer geri kesimlerinin refahına hâlâ bağlıyız. Ancak bugün hedeflerimize ulaşmak için çok fazla yeni programa ihtiyacımız yok. Bununla birlikte, halihazırda başlattığımız planları daha etkili bir şekilde uygulamamız, yolsuzluk ve kamu parasının kötüye kullanılması olasılığını en aza indirmemiz gerekiyor. Bunu Eyalet Hükümetleri, Panchayat Raj Kurumları ve sivil toplum gruplarıyla ortaklaşa başarmak istiyoruz.

Laiklik, demokrasimizin temellerinden biridir. Tüm dinlere eşit saygı ile davranmak ülkemizin ve toplumumuzun geleneği olmuştur. Yüzyıllar boyunca Hindistan yeni dinleri kucakladı ve hepsi burada gelişti. Laiklik aynı zamanda anayasal yükümlülüğümüzdür. Hükümetimiz, toplumsal barış ve uyumu sürdürmeye kararlıdır. Azınlıkları korumayı ve özel ihtiyaçlarını karşılamayı da görevimiz olarak görüyoruz. Bu nedenle son dört yılda azınlık cemaatlerine mensup kardeşlerimizin refahı için birçok yeni program başlattık. Bunlar, azınlık öğrencilerine yönelik bursları ve azınlıkların yoğun olduğu bölgelerin kalkınmasına yönelik özel programları içerir. Bu planlar iyi sonuçlar verdi. Bu işi şiddetle ilerleteceğiz.

Son altı yıldır eğitim ve sağlığa özel önem veriyoruz. Bu iki alandaki iyileştirme, kapsayıcı büyüme stratejimizin önemli bir bileşenidir. Önümüzdeki yıllarda daha yüksek ekonomik büyüme için de gereklidir. Bağımsızlıktan sonra bu iki alan hak ettiği önemi alamadı. Bu durumu 11. Planda değiştirmeye çalıştık.

Bugün ülkemizde hemen hemen her çocuğun ilköğretime erişimi var. Şimdi, orta ve yüksek öğretime daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca her düzeyde eğitimin kalitesini iyileştirmemiz gerekiyor. Zengin ya da fakir olsun ve toplumun hangi kesimine mensup olduğu fark etmeksizin her çocuğa potansiyelini gerçekleştirmesini sağlayacak ve onu ülkemizin sorumlu vatandaşı yapan bir eğitim verilmesi çabamızdır.

Eğitim ve sağlık alanlarında son altı yılda başlattığımız yeni programları samimiyet ve sıkı çalışma ve eyalet hükümetleriyle ortaklaşa uygulamaya devam edeceğiz. Yakında Parlamentoya, sırasıyla yüksek öğrenim ve sağlık alanında iki ayrı konseyin oluşturulması için bir yasa tasarısı getireceğiz, böylece bu iki alanda reformlar hızlandırılabilir.

Vatandaşlarımızın sağlıklı olması için besleyici gıda ve iyi sağlık hizmetleri gereklidir ancak yeterli değildir. Ayrıca köylerimizde, kasabalarımızda ve şehirlerimizde temizliğe ve iyi sanitasyona ihtiyacımız var. Aksi takdirde önlenmesi zor olan birçok hastalık vardır. Gerçek şu ki, ülkemiz bu alanda geride kalıyor. Çevresinde temizlik ve hijyeni sağlamayı tüm vatandaşlarımızın birincil sorumluluğu olarak görüyorum. Temiz Hindistan kampanyası kapsamında çocuklarımıza en başından itibaren okullarda temizliğin ve hijyenin öneminin öğretilmesini istiyorum. Bu kampanyayı başarılı kılmak için Eyalet Hükümetlerine, Panchayat Raj Kurumlarına, sivil toplum gruplarına ve sıradan vatandaşlara sesleniyorum. Mahatma Gandhi, dünyamızın herkesin ihtiyacı için yeterli olduğunu, ancak herkesin açgözlülüğüne yetmediğini söylemişti. Dünyanın doğal kaynaklarının tedbirsiz kullanımı, iklim değişikliği sorununa yol açmıştır. Doğal kaynaklarımızı dikkatli ve tedbirli kullanmalıyız. Ormanlarımızı, nehirlerimizi ve dağlarımızı korumak, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Hükümetimiz ekonomik kalkınma projelerimizde çevresel kaygılarla ilgilenmeye çalışacaktır. Fiziki altyapımızda ekonomik kalkınmamızı olumsuz etkileyen büyük bir açık var. Sanayilere elektrik arzında bir eksiklik var.

Jammu ve Keşmir

Yollarımız, limanlarımız ve havalimanlarımız dünya standartlarında değil. Elektrik üretimimizi artırmaya, yollarımızı, limanlarımızı ve havalimanlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. İyi bir fiziksel altyapı oluşturmak için gereken kaynakları tek başına Hükümet için seferber etmek zordur. Bu nedenle çalışmalarımıza özel sektörü dahil etmeye gayret gösterdik. 2004 yılından sonra fiziki altyapımızı iyileştirmek için attığımız adımlar artık meyvelerini vermeye başladı. Yaklaşık bir buçuk ay önce, Delhi havaalanının yeni bir terminalini ülkeye adadım. Bu, rekor sürede tamamlanmış mükemmel bir terminaldir. Fiziki altyapımızı geliştirmek için bu tür çabalara devam edeceğiz.

İç güvenlik konusunda son zamanlarda çok tartışıldı. Hindistan'ın herhangi bir yerinde yasa ve düzen bozulursa veya barış ve uyum bozulursa, sıradan insan olumsuz etkilenir. Bu nedenle, vatandaşların barış ve uyum atmosferinde yaşayabilmesi ve geçimini sağlayabilmesi için hukuk ve düzeni sağlamak her hükümetin birincil sorumluluklarından biridir. Naxalism, iç güvenliğimiz için ciddi bir sorundur.

Naxalitlerin son aylarda gerçekleştirdiği saldırılarda şehit olan güvenlik güçlerimizin adam ve subaylarına saygılarımı sunuyorum. Bunu daha önce de belirttim ve tekrar söylüyorum - hükümetimiz ülkemizin her vatandaşını koruma sorumluluğunu tam olarak yerine getirecektir. Şiddete başvuranlarla sıkı sıkıya ilgileneceğiz. Naxalizmden etkilenen alanlarda hukukun üstünlüğünü sürdürmek için Eyalet Hükümetlerine mümkün olan her türlü yardımı sağlayacağız.

Naksalitleri bir kez daha şiddeti reddetmeye, hükümetle görüşmeye gelmeye ve sosyal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için bizimle el ele vermeye çağırıyorum. Birkaç gün önce, naxalizmden etkilenen Devletlerin Baş Bakanları ile bir toplantı yaptım. O toplantıda ortaya çıkan fikir birliğini tam olarak uygulayacağız. O toplantıda yaptığım bir noktayı burada tekrarlamak istiyorum. Merkez ve Devletlerin, naxalizm meydan okumasının üstesinden gelmek için birlikte çalışması zorunludur. Merkezden işbirliği ve Devletler arasında koordinasyon olmadan herhangi bir Devletin bu sorunu çözmesi çok zor olacaktır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için hepimiz kişisel ve siyasi çıkarlarımızın üzerine çıkmalıyız.

Daha önce de belirttiğim gibi, naxalite etkilenen alanların çoğu gelişimde geride kalıyor. Bu tür pek çok alanda, adivasi kardeşlerimizin de büyük bir yoğunluğu var. Bu alanların ihmaline son vermek istiyoruz. Planlama Komisyonundan, bu amaçla, tam olarak uygulayacağımız kapsamlı bir plan oluşturmasını istedim. Adivasi kardeşlerimizin de kalkınmanın ana akımına katılması bizim çabamızdır. Yüzyıllardır orman ürünlerine bağımlı olmuşlardır ve bu bağımlılık yeni geçim kaynakları yaratılmadan sona ermemelidir. Onlardan alınan arazi için yeterli tazminatın yanı sıra, adivasi kardeşlerimizin de yürütülen kalkınma projesinde pay sahibi olmalarını sağlamalıyız.

Bu bağlamda bir şey daha belirtmek isterim. Naxalizmden etkilenen alanlarda idari mekanizmanın daha hassas hale getirilmesi çok gereklidir. Orada çalışan devlet görevlileri sadece samimi olmamalı, adivasi kardeşlerimizin özel ihtiyaçlarını da karşılamalıdır. Eyalet hükümetlerinin bu gerekliliklere yeterince dikkat etmesini umuyorum.

Kuzey Doğu Devletlerine karşı özel bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin Kuzeydoğu kesimi son aylarda bazı tatsız olaylara tanık oldu. Devlet veya aşiret adına uyuşmazlıkların ancak hepimize zarar verebileceğini Kuzey Doğu'nun tüm siyasi parti ve gruplarına iletmek istiyorum. Karmaşık sorunları çözmek için tek seçenek tartışma ve diyalogdur. Merkezi Hükümet söz konusu olduğunda, sorunların çözümünde ilerlemeye yol açabilecek her türlü müzakere sürecini ilerletmeye hazırız.

Commonwealth Oyunları - 2010

Jammu ve Keşmir'de şiddeti reddeden her kişi veya grupla konuşmaya hazırız. Keşmir, Hindistan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu çerçevede, sıradan insanın yönetişimdeki ortaklığını artıracak ve aynı zamanda refahını artıracak her türlü görüşmede ilerlemeye hazırız.

Son zamanlarda, bazı genç erkekler Jammu ve Keşmir'de şiddet sonucu hayatını kaybetti. Bundan çok pişmanlık duyuyoruz. Şiddet yılları artık bitmeli. Böyle bir şiddet kimseye fayda sağlamaz. Hindistan demokrasisinin, ülkedeki herhangi bir alan veya grubun endişelerini ele alabilecek cömertliğe ve esnekliğe sahip olduğuna inanıyorum.

Yakın zamanda Jammu ve Keşmir'deki siyasi partilerle bir toplantıya katıldım. Bu süreci ileriye taşımak için çaba göstereceğiz. Vatandaşlarımıza, özellikle Cammu ve Keşmir'de ve Kuzeydoğu'da yaşayan vatandaşlarımıza, kendilerinin ve ülkenin refahı için bizimle el ele vermek için demokratik yöntemler benimsemeleri gerektiğini iletmek istiyorum.

Komşu ülkelerimizde refah, barış ve uyum istiyoruz. Komşu ülkelerimizle ne tür bir farkımız olursa olsun, bunları tartışmalarla çözmek istiyoruz. Pakistan söz konusu olduğunda, onlardan topraklarının Hindistan'a karşı terör eylemleri için kullanılmasına izin vermemelerini bekliyoruz. Pakistan hükümeti ile yaptığımız tüm görüşmelerimizde bunu vurguluyoruz. Bu yapılmazsa, Pakistan ile diyaloğumuzda fazla ilerleyemeyiz.

Ayrıca şanlı kültürel geleneklerimizle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Siyasi söylemimizde son günlerde sert ve hoş olmayan kelimelerin kullanımı arttı. Bu cömertlik, tevazu ve hoşgörü geleneklerimize aykırıdır. Eleştirinin bir demokraside ve ilerici bir toplumda kendine ait bir yeri vardır. Ancak eleştiri küçümsenmemelidir. Tartışma ve tartışma yoluyla önemli konulardaki karşıt bakış açılarını uzlaştırma kapasitesine sahip olmalıyız. Tüm siyasi partilerden bu konuyu değerlendirmelerini rica ediyorum.

sevgili

Commonwealth Oyunları yaklaşık bir buçuk ay sonra Delhi'de başlayacak. Bu, tüm ülke ve özellikle Delhi için gurur verici bir an olacak. Tüm yurttaşlarımızın Oyunları ulusal bir festival olarak değerlendireceğine ve onları başarıya ulaştıracak hiçbir taş bırakmayacağına inanıyorum. Commonwealth Games'in başarılı organizasyonu, Hindistan'ın hızla güvenle ilerlediğine dair dünyaya bir başka sinyal olacaktır.

Geleceğimiz parlak. Hayallerimizin gerçekleşeceği gün çok uzak değil. Bağımsızlığımızın bu yıldönümünde milletimizin bayrağını yükseklerde tutacağımıza hepimiz karar verelim. Gelişim ve refah yolunda birlikte ilerleyelim.

Sevgili çocuklar, lütfen benimle Jai Hind deyin.

'JAI HIND'

'JAI HIND'

'JAI HIND'


~ Dr. Manmohan singh
Partnerinizi öpmek için ergonomik bölgeler Flört Çin yeni Yılı sevgili Sıcak Tatil Etkinlikleri Birleşik Krallık

Çin yeni Yılı
Sevgililer Günü
Whatsapp, Facebook ve Pinterest için Resimli Aşk ve İlgi Alıntıları
Flört Tanımı
İlişki Sorunları ve ÇözümleriBir şey aramak? Google'da ara :

  • EV
  • Bize bağlantı verin
  • Görüşlerinizi Gönderin

Ilginç Haberler

Editörün Seçimi

Krishna Janmashtami Tebrik Kartları
Krishna Janmashtami Tebrik Kartları
Yakın ve sevdiklerinize Jamashtami kartları gönderin. Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi janmastami e-kart.
Doğum Günü Mizahı
Doğum Günü Mizahı
Doğum gününüzde cesaretinizi güldürmek için temiz mizah ve şakalar.
Hanukkah Quiz
Hanukkah Quiz
TheHolidaySpot size Yahudi geleneklerinden sorular içeren ücretsiz bir Hanukkah sınavı getiriyor.
Hindistan Bağımsızlık Tarihi
Hindistan Bağımsızlık Tarihi
Indian Independence History - Indian Independence hareketi bir dizi faaliyetti. Hindistan'ın bağımsızlığının tarihi, İngiliz yönetiminden bağımsızlık kazanmak için uzun bir mücadelenin öyküsüdür.
Şükran Şakaları ve Bilmeceleri
Şükran Şakaları ve Bilmeceleri
Bu komik Şükran Günü şakalarının ve bilmecelerinin ve ayrıca Şükran Günü şakalarının, hindi şakalarının tadını çıkarın.HolidaySpot Şükran şakaları sayfası Türkiye, Hacılar, Şükran Günü Yemeği ve diğerleri gibi en iyi Şükran Günü şakalarından bazılarını topladı.
Geleneksel Müslüman Tarzında Bayram Tarifleri
Geleneksel Müslüman Tarzında Bayram Tarifleri
Size özel hazırlanmış çok çeşitli Kurban Bayramı tariflerini inceleyin ve misafirlerinizi buna göre hazırlayarak damak tadınızı tatmin edin. Sevdiklerinizle bayramınızı lezzetli bir şekilde kutlayın.
WhatsApp, Facebook, Twitter ve Instagram için Noel Resim Kartları
WhatsApp, Facebook, Twitter ve Instagram için Noel Resim Kartları
Whatsapp ve facebook için Noel Resimleri - Noel dileklerini, whatsaap için resimleri ve Facebook durumunu mu arıyorsunuz? Burada size facebook, whatsaap, Pinterest, Instagram, Twitter ve diğerlerinde de kullanılabilecek bazı resimler veya resimler veriyoruz. Whatsapp, instagram, facebook veya messenger için Resim Tebrik kartları. Bu kartları alıntılarla, dileklerle birlikte indirin ve Mutlu Noeller dilemek için arkadaşlarınıza gönderin.