Ana Diğer Ulusun Bağımsızlık Günü Adresi - 2009

Ulusun Bağımsızlık Günü Adresi - 2009

  • Independence Day Address Nation 2009

TheHolidaySpot Sunmak Hindistan'ın ilk başbakanı olarak, 15 Ağustos 1947'de Pandit Jawaharlal Nehru, ilk Bağımsızlık Günü konuşmasını ulusa ve dünyaya yaptı. Her Hindistan Başbakanı, her yıl Bağımsızlık Günü arifesinde Yeni Delhi'deki Red Fort'tan millete hitap ederken, bir Bağımsızlık Günü konuşması yapma geleneği bugün de devam ediyor. Hindistan Başbakanı Dr. Manmohan Singh'in 15 Ağustos 2009'da Red Fort, Yeni Delhi'den ulusa hitabını (İngilizce'ye çevrilmiş) okuyun. Buraya tıklayın ve bu sayfaya bakın Hint özgürlüğünün ruhunu onlarla paylaşmak için arkadaşlarınıza ve yakınlarınıza. Mutlu bağımsızlık Günü! Dr. Manmohan singh

Bağımsızlık Günü Adresi

Hindistan Başbakanı tarafından
15 Ağustos 2009
Yeni Delhi

sevgili


Sevgili yurttaşlar, kardeşlerim,

15 Ağustos'un bu kutsal gününde size bir kez daha konuşma fırsatı bulduğum için kendimi şanslı sayıyorum. Bu hayırlı vesileyle hepinize içten selamlarımı iletiyorum.

Bugün kesinlikle bizim için mutluluk ve gurur dolu bir gün. Özgürlüğümüzle gurur duyuyoruz. Demokrasimizle gurur duyuyoruz. Değerlerimiz ve ideallerimizle gurur duyuyoruz. Ama bizi bugün bulunduğumuz yere götürmek için Kızılderililerin lahlarının fedakarlıklarının yapıldığını da hatırlamalıyız. Refahımız ve ilerlememiz, özgürlük savaşçılarımızın, silahlı kuvvetlerimizin cesur çenelerinin, çiftçilerimizin, işçilerimizin ve bilim adamlarımızın emek ve fedakarlıklarının temeli üzerine inşa edilmiştir.

Bugün ülkemizin hürriyeti ve güvenliği için canlarını veren tüm şehitlerimizi anıyoruz. Ülkemizin o yiğit evlatlarına saygı göstermenin en iyi yolu, milletimizin birliğini ve bütünlüğünü güçlendirmeye her zaman bağlı kalacağımıza bugün karar vermek olacaktır. Gelin hep birlikte, Hindistan'ı daha yükseğe çıkarmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağımıza dair bir söz verelim.

Birkaç ay önce yapılan seçimler milletimizi ve demokrasimizi güçlendirdi. Bu seçimlerde Hindistan halkı, ülkemizi ve toplumumuzu bütünleştiren bir siyasetten yana oldu. Seküler olan ve birçok farklı düşünce tarzını içeren bir siyasi düzenleme seçtiniz. Tartışma ve tartışma yoluyla farklılıkların çözümünü sağlayan demokratik bir yaşam tarzına oy verdiniz. Ulusal hayatımızda yeni bir işbirliği ve uyum çağı başlatmak için bir yetki aldığımıza inanıyorum.

Bize emanet ettiğiniz büyük sorumluluğu alçakgönüllülükle kabul ediyoruz. Bu kutsal günde, her bir Hindistan vatandaşının beklentilerini yerine getirmek için samimiyet ve özveri ile çalışacağımız konusunda sizi temin etmek istiyorum. Hindistan'ın her vatandaşının müreffeh ve güvende olmasını ve onurlu ve kendine saygı dolu bir yaşam sürdürebilmesini sağlamak bizim çabamız olacaktır. Çalışmalarımızda, milletimizin babası Mahatma Gandhi'nin bize miras bıraktığı hizmet ve fedakarlık ideallerinden ilham alacağız. Hükümetimiz Pandit Jawaharlal Nehru, Shrimati Indira Gandhi, Shri Rajiv Gandhi ve ülkemizin diğer büyük liderlerinin gösterdiği yolu izleyecektir. Mutabakat ve işbirliği ortamı yaratarak herkesi yanımızda taşımak ve kalkınma yolunda ülkemize öncülük etmek gayretimiz olacaktır.

Hindistan'ın ilerlemesinin ancak ülkemizin her vatandaşı bundan yararlandığında gerçek olabileceğini biliyoruz. Her Kızılderilinin ulusal kaynaklarımız üzerinde hakkı vardır. Hükümetimizin son 5 yıldaki politikaları ve planları bu paradigmaya dayanmaktadır. Kalkınmanın faydasının toplumun tüm kesimlerine ve ülkenin tüm bölgelerine ve vatandaşlarına ulaşması için gayret gösterdik. Çabalarımız bir ölçüde başarılı oldu. Ancak çalışmalarımız hala eksik. Kararlılık ve samimiyetle ileriye taşıyacağız.

Bildiğiniz gibi, ekonomimiz 2004-05 yılından 2007-08 yılına kadar yaklaşık% 9 oranında büyüdü. Bu büyüme oranı, küresel ekonomik kriz nedeniyle 2008-09'da% 6,7'ye düşmüştür. Küresel krizin bizi diğer birçok ülkeden daha az etkilemesi politikalarımızın bir sonucudur. Büyüme oranımızı% 9'a geri döndürmek, karşılaştığımız en büyük zorluk. İster ülkeye sermaye akışını artırmak, ister ihracatı teşvik etmek veya kamu yatırımlarını ve harcamalarını artırmak için olsun, bu zorluğun üstesinden gelmek için gerekli her türlü çabayı göstereceğiz. Durumda bu yılın sonuna kadar bir iyileşme olacağını umuyoruz, ancak o zamana kadar hepimiz küresel ekonomik yavaşlamanın düşüşüne katlanmak zorunda kalacağız. Tüm işadamlarına ve sanayicilere, bu zor durumun üstesinden gelme ve sosyal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirme çabalarımıza katılmaya çağırıyorum.

Çiftçilerimizin refahı olmadan Hindistan'ın refahının mümkün olmadığına her zaman inandım. Bu, Hükümetimizin çiftçilere lakh banka kredisinden feragat etmesinin sebebidir. Tarım ürünleri için destekleme fiyatlarını her zamankinden çok daha fazla artırdık. Bu yıl musonlarda eksiklik var. Bunun mahsullerimiz üzerinde kesinlikle olumsuz bir etkisi olacaktır. Ancak durumu oldukça iyi karşılayacağımızdan eminim. Çiftçilerimize kuraklıkla başa çıkmaları için mümkün olan her türlü yardımı sağlayacağız. Muson yağmurlarındaki eksiklik nedeniyle çiftçilerimizin banka kredilerinin geri ödeme tarihini erteledik. Ayrıca çiftçilere kısa vadeli mahsul kredilerine faiz ödemeleri için ek destek veriyoruz.

Yeterli tahıl stoğumuz var. Gıdaların, bakliyatların ve günlük kullanılan diğer ürünlerin artan fiyatlarını kontrol altına almak için her türlü çaba gösterilecektir. Tüm Eyalet hükümetlerini, temel malların istiflenmesini ve kara pazarlamasını önlemek için yasal yetkilerini kullanmaya davet ediyorum.

Tarımda başarılı olmak için modern yöntemleri benimsememiz gerekecek. Kıt toprak ve su kaynaklarımızı daha verimli kullanmak zorunda kalacağız. Bilim adamlarımız, küçük ve marjinal çiftçilerimizin üretkenliğini artırmak için yeni teknikler geliştirmelidir. Sulama imkanına sahip olmayan çiftçilerin ihtiyaçlarına daha fazla dikkat edilmesi gerekecektir. Ülkenin başka bir Yeşil Devrime ihtiyacı var ve bunu mümkün kılmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz tarımda yıllık% 4 büyüme ve önümüzdeki 5 yılda bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum.

Tek bir Hindistan vatandaşının bile aç kalmaması bizim ateşli arzumuzdur. Yoksulluk sınırının altında yaşayan her ailenin ayrıcalıklı oranlarda her ay sabit miktarda tahıl alacağı bir gıda güvenliği yasası sözü vermemizin nedeni budur. Ülkemizdeki yetersiz beslenmenin kökünü kazımak bizim de ulusal kararlılığımızdır. Bu çabada kadın ve çocukların ihtiyaçlarına özel bir özen gösterilecektir. Mart 2012'ye kadar ülkedeki altı yaşın altındaki her çocuğa ICDS'nin yararını genişletmek için çaba göstereceğiz.

İlk UPA hükümeti, Ulusal Kırsal İstihdam Garantisi Yasası ile her kırsal aileye bir yılda 100 gün çalışma hakkı vermişti. Son 4 yılda bu program tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletildi. Program, ondan beklentileri büyük ölçüde karşılayabilmiştir. 2008-09 yılında yaklaşık 4 crore ailesine fayda sağladı. Aynı zamanda kırsal altyapının iyileştirilmesine de katkıda bulunmuştur. Önümüzdeki günlerde programı daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik getirecek şekilde geliştireceğiz. Program kapsamında ele alınabilecek çalışmalara yeni tür işler eklenecektir.

İyi eğitimin sadece kendi içinde arzu edilmediğini, aynı zamanda halkımızın güçlendirilmesi için de gerekli olduğunu biliyoruz. Yakın zamanda Eğitim Hakkı Yasasını yürürlüğe koyduk. Bu yasa, ülkemizdeki her çocuğa ilköğretim hakkı sağlar. Eğitim söz konusu olduğunda fonların bir kısıtlama olmayacağını açıkça belirtmek isterim. Engelli çocukların ihtiyaçlarına özel önem vereceğiz. Son yıllarda gösterdiğimiz çabalar neticesinde bugün ülkemizde hemen hemen her çocuğun ilköğretime erişimi var. Şimdi orta öğretime de daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Orta öğretim, ülkedeki her çocuğun bundan yararlanmasını sağlayacak bir programla yaygınlaştırılacaktır. Eğitimlerini desteklemek için mümkün olan maksimum sayıda öğrenciye banka kredisi ve burs sağlamak için çaba göstereceğiz.

Eğitim kredilerinin faiz oranlarının düşürülmesi yoluyla toplumun ekonomik olarak zayıf kesimlerinden gelen öğrencilere yardımcı olmak için yeni bir program başlatılacaktır. Bu, teknik ve profesyonel eğitim alma konusunda yaklaşık 5 bin öğrenciye fayda sağlayacaktır.

İyi sağlık temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Başladığımız Ulusal Kırsal Sağlık Misyonu, kırsal halk sağlığı hizmetlerinin altyapısını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Rashtriya Swasthya Bima Yojana'yı yoksulluk sınırının altındaki her aileyi kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Gelişim yolundaki yolculuğumuzda, farklı ebatlara sahip kardeşlerimizin ihtiyaçlarına özel önem vereceğiz. Onlar için mevcut tesisleri artıracağız.

Sağlıkla ilgili konulara değinirken, H1N1 virüsü nedeniyle yayılan gripten de bahsetmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi ülkemizin bazı bölgeleri bu hastalıktan etkilendi. Merkezi Hükümet ve Eyalet Hükümetleri birlikte bu enfeksiyonun yayılmasını kontrol etmek için gerekli tüm çabaları göstermeye devam edecekler. Ayrıca, durumun korku ve endişe nedeniyle günlük hayatımızın aksamasını gerektirmediğini de garanti etmek istiyorum.

Kırsal ve kentsel alanların kalkınması için hükümetimizin başlattığı özel programlara hız verilecektir. Kırsal alanlardaki altyapıyı Bharat Nirman aracılığıyla bir ölçüde iyileştirmede başarılı olduk. Ancak kırsal ve kentsel alanların gelişimi arasında hala büyük bir eşitsizlik var. Bu amaçla, Bharat Nirman altındaki tahsisler bu yıl önemli ölçüde artırıldı. Kırsal alanlarda ev yapımı ve telekomünikasyon projeleri için daha iddialı hedefler belirleyeceğiz.

Ülkede fiziki altyapının iyileştirilmesi için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Karayolu Taşımacılığı ve Ulusal Karayolları Dairesi, her gün 20 Km Ulusal Karayolları yapımı için eylem başlattı. Benzer şekilde, Demiryolları da Tahsis Edilmiş Yük Koridorları üzerinde çalışmaya başlamıştır. Air India'nın sorunlarına özen gösteriyoruz ve bunları yakında çözeceğiz. Jammu & Keşmir ve Kuzey Doğu Eyaletleri'nde uygulanmakta olan karayolları, demiryolları ve sivil havacılık planları özellikle izlenecek.

Kentsel alanlar için Jawaharalal Nehru Ulusal Kentsel Yenileme Misyonunu başlattık. Bu programı da hızlandıracağız. Bugün vatandaşlarımızın lakaları, temel kolaylıklardan yoksun gecekondularda yaşıyor. Ülkemizi mümkün olduğu kadar erken gecekondudan özgür kılmak istiyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde Rajiv Awas Yojana adlı yeni bir program aracılığıyla gecekondu sakinlerine daha iyi konut olanakları sağlayacağız.

İklim değişikliği, son yıllarda küresel bir endişe konusu haline geldi. Zamanında gerekli adımları atmazsak buzullarımız eriyecek ve nehirlerimiz kuruyacak. Kuraklık ve sel sorunlarının ciddiyeti artacak. Hava kirliliğini de önlememiz gerekiyor. Hindistan, dünyanın diğer ülkeleriyle ortaklaşa iklim değişikliği sorununu çözmek istiyor. 8 Ulusal Misyon oluşturma kararı aldık. Bu 8 Misyon aracılığıyla iklim değişikliği sorununu aşmaya kararlıyız. Güneş enerjisi kullanımını artırmak ve uygun fiyatlı hale getirmek için bu yılın 14 Kasım'da Jawaharlal Nehru Ulusal Güneş Misyonunu başlatacağız.

Kutsal Ganga, Kızılderililerin hayat kaynağıdır. Nehri temiz tutmak bizim görevimiz. Merkezi ve Eyalet Hükümetlerinin bu amaçla birlikte çalışacağı Ulusal Ganga Otoritesini oluşturduk. Bu çabada halkın da işbirliğine ihtiyaç vardır.

Doğal kaynaklarımız sınırlıdır. Onları daha verimli kullanmalıyız. Yeni bir enerji tasarrufu kültürüne ihtiyacımız var. Suyun kötüye kullanılmasını da önlememiz gerekiyor. Su toplama ve depolama programlarına daha çok dikkat edeceğiz. Ulusal sloganlarımızdan biri 'Suyu Koru' olmalıdır.

Birlikte çalışırsak, karşılaştığımız tüm zorlukların üstesinden gelebiliriz. Vatandaşlarımız muhalefet ve öfke ifade etme hakkına sahiptir. Ayrıca, her hükümetin insanların şikayetlerine ve memnuniyetsizliklerine duyarlı olması gerektiğini savunuyorum. Ancak kamu mülkünü yok ederek ve kendi vatandaşlarına karşı şiddete düşkünlükle hiçbir şey başarılmaz. Demokrasimizde, şiddete başvuranların anlaşmazlıklarını ifade etmelerine yer yoktur ve hükümet bu tür insanlarla sıkı sıkıya ilgilenecektir.

Terörizm, dünyanın her yerinde barış ve uyum için bir tehdit olarak ortaya çıktı. Geçen Kasım ayında Mumbai'de meydana gelen korkunç terör saldırılarının ardından hükümetimiz teröre karşı birçok adım attı. Terörist faaliyetleri ortadan kaldırmak için güvenlik güçlerimiz ve istihbarat teşkilatlarımız sürekli olarak geliştirilmektedir. Eminim ki toplumumuzun her kesiminin işbirliği ile ülkemizden terörü ortadan kaldırmada başarılı olacağız.

Ülkemizin bazı bölgeleri Naksalit tehdidinden etkilenmeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın hayatını ve özgürlüğünü korumak hükümetin anayasal yükümlülüğüdür. Silaha başvurarak iktidarı ele geçirebileceklerini düşünenler demokrasimizin gücünü anlamıyor. Merkezi Hükümet Naksalit faaliyetleriyle başa çıkma çabalarını iki katına çıkaracak. Polis güçlerini daha etkili hale getirmek için Eyalet Hükümetlerine her türlü yardımı yapacağız. İhtiyaç duyulan her yerde merkezi kuvvetler sağlanacaktır. Devletler arasında daha iyi koordinasyon sağlamak için daha fazlasını da yapacağız.

Naxalism gibi sorunlara yol açan bu sosyal ve ekonomik tatminsizlik nedenlerini ortadan kaldırmaya çalışacağımızı da burada belirtmek isterim. Geri kalmışlığı, işsizliği ortadan kaldıracak, gelir ve servet eşitsizliğini azaltacak bir kalkınma sürecine inanıyoruz. Gelişim süreçlerimizde Zamanlanmış Kastlar ve Zamanlanmış Kabileler kardeşlerimizin aktif ortaklığını arıyoruz.

Toplumun mahrum kesimlerine özel özen göstermenin yatıştırma anlamına geldiği görüşüne katılmıyoruz. Aslında, bunu yapmanın ciddi görevimiz olduğuna inanıyoruz. Hükümetimiz, azınlık topluluklarına mensup kardeşlerimizin iyiliğine tüm dikkatini verecektir. Azınlıkların refahı için birçok program başlattık. Bu programlar ileri götürülecektir. Azınlık yoğunlaşma bölgelerinin gelişimi için kullanılan özel programların fonları bu yıl oldukça büyük ölçüde artırıldı. Benzer şekilde, ilk UPA hükümetinin başlattığı azınlık burs programlarına daha fazla fon ayırdık. Parlamentoda toplumsal şiddetin önlenmesine yönelik bir yasa tasarısı çıkarıldı ve bunu bir an önce yasaya dönüştürmek için çaba gösterilecek.

Kadın ölümü uygulaması maalesef toplumumuzda devam ediyor. Bu hepimiz için utanç verici. Mümkün olduğunca erken ortadan kaldırmalıyız. Kadınlar hayatımızın her alanında ve milletimizin ilerlemesinde eşit ortaklar haline gelene kadar ilerlememiz eksik kalacaktır. Hükümetimiz, Kadınları Koruma Yasası’nın erken geçişine kararlıdır. Bu yasa, Parlamento ve Eyalet Meclislerindeki kadınlara üçte bir çekince sağlayacak. Ayrıca kırsal ve kentsel yerel kurumlardaki kadınlara% 50 rezervasyon sağlamak için bir mevzuat üzerinde çalışıyoruz. Aslında kadınların tüm demokratik kurumlara katılımını artırmanın yollarını ve araçlarını bulmalıyız. Hükümetimiz, kadınların sosyal ve ekonomik güçlenmesi için sürekli çaba gösterecek. Önümüzdeki üç yıl içinde kadınların okuma yazma bilmemesinin yarı yarıya azaltılacağı bir Ulusal Kadın Okuryazarlık Misyonu başlatmaya karar verdik.

Cesur askerlerimizle gurur duyuyoruz. Eski askerlerin rahat bir yaşam sürmelerini sağlamak bizim görevimizdir. Eski asker emekliliği konusunu incelemek üzere oluşturulan komitenin önerilerini kabul ettik. Bu, yaklaşık 12 bin emekli çene ve Küçük Görevli Memurlar için emekli maaşının artmasına yol açacaktır.

Gelişim yolculuğumuzda sadece toplumumuzun bazı kesimlerine özel ilgi göstermemeli, aynı zamanda ülkemizin geri kalmış bölgelerinin özel ihtiyaçlarını da karşılamalıyız. Kalkınma düzeyindeki bölgesel dengesizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik çabalarımızı iki katına çıkaracağız. Burada Kuzeydoğu Eyaletlerimizden özel olarak bahsetmek istiyorum. Hükümetimiz, ülkenin ilerlemesinde Kuzey Doğu Eyaletleri'ni eşit ortaklar yapmak için sürekli çaba gösterecektir. Imphal veya Kohima fiziksel olarak Delhi'den uzakta olabilir, ancak Kuzey Doğu'daki kardeşlerimizin refahı her zaman kalbimize yakındır. Onların refahı olmadan ülkenin ilerleyemeyeceğini biliyoruz.

Son Bağımsızlık Günü'nde size hitap ettiğimden beri Cammu ve Keşmir'de iki seçim oldu. Birincisi Eyalet Yasama Meclisi ve ikincisi Lok Sabha içindi. Devletin her bölgesinden insanlar her iki seçime de şiddetle katıldı. Bu, Cammu ve Keşmir'de ayrılıkçı düşünceye yer olmadığının bir kanıtıdır.

Hükümetimiz, Jammu ve Keşmir'in her yerinde yönetişimi iyileştirmek için Eyalet Hükümetine yardım etmeye devam edecek. Devlette insan haklarına saygı duyulmasını ve tüm vatandaşlarının emniyet ve güvenlik ortamında huzur ve haysiyet içinde bir yaşam sürdürebilmelerini sağlamak bizim çabamız olacaktır. Anayasamızda Cammu ve Keşmir'e verilen özel güvence ve tavizlere saygı duyuyoruz. Bu özel hükümlere saygı göstermeye devam edeceğiz.

Bugünün dünyası pek çok açıdan küçülüyor. İster uluslararası ekonomik kriz, ister terörizm veya iklim değişikliği olsun - dünyanın bir yerinde yaşananlar diğer bölgeleri de etkiliyor. Uluslararası ekonomik ve siyasi düzen değişiyor. 20. Yüzyılda kurulan çok taraflı kurumların işleyişi ve devam eden etkinliği konusunda sorular gündeme geliyor.

Dış politikamız, bu sürekli değişen koşullarda Hindistan'ın çıkarlarını karşılayabilmelidir. Bunu büyük ölçüde başardığımız için mutluyum.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Japonya ve Avrupa ile iyi ilişkilerimiz var. Hindistan ve Güney Doğu Asya, Orta Asya, Batı Asya ve Körfez ülkelerindeki halkı için muazzam miktarda iyi niyet var. Afrika ile geleneksel bağlarımızı daha da güçlendirdik. Latin Amerika'da yeni fırsatlar arıyoruz.

Komşularımız söz konusu olduğunda, onlarla barış ve uyum içinde yaşamak istiyoruz. Güney Asya'nın tamamının sosyal ve ekonomik kalkınmasına elverişli bir ortam yaratmak için mümkün olan her türlü çabayı göstereceğiz.

Programlarımız ve şemalarımız ne kadar iyi olursa olsun, bunların faydaları, hükümet mekanizması yolsuzluktan arınmadıkça ve uygulanmasında etkili olmayana kadar halka ulaşmayacaktır. Kamu yararına yönelik programların daha hızlı uygulanabilmesi için kamu yönetimimizin daha verimli olmasını istiyorum. Vatandaşlarımıza temel hizmetleri sağlamak için dağıtım sistemlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yönetişimin güçlendirilmesi için İdari Reform Komisyonu'nun tavsiyeleri doğrultusunda hızla hareket edeceğiz. Panchayati Raj Kurumları aracılığıyla kamu yönetimini ademi merkezileştirmek ve insanların buna daha fazla katılımını sağlamak için yeni çabalar gösterilecek. Vergi mükelleflerinin parasının daha iyi harcanması için sivil toplum ve hükümet arasında yeni bir ortaklık için girişimde bulunulacak. Kamusal hayatta hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırmak için Bilgi Edinme Hakkı Yasasını yürürlüğe koyduk. Bu yasa daha etkili olması için geliştirilecektir.

Kırsal programlarımızın idari mekanizmasını güçlendirmek için özel çaba sarf etmeliyiz. Köylerde ve yarı kentsel alanlarda yaşayanlar, kentsel alan sakinlerine benzer hizmetler almalıdır. İletişim ve Bilgi Teknolojileri bu hedefe ulaşmada uzun bir yol kat edebilir. Yakın zamanda, Hindistan'ın Benzersiz Kimlik Yetkilisi'ni kurduk. Bu, tüm ülkeyi yüksek kaliteli bir idari düzenleme yoluyla birbirine bağlamak için tarihi bir adımdır. İlk kimlik numaralarının önümüzdeki bir ila bir buçuk yıl içinde hazır olmasını bekliyoruz.

Bugün karşınızda dururken, ilerleme yolunda ilerleyen 100'den fazla hırsız Kızılderilinin enerjisini hissedebiliyorum. Bazı insanlar Hindistan'ın gerçek potansiyeline ulaşıp ulaşamayacağını sorguluyor. Bundan hiç şüphem yok. Hızla ilerliyoruz. Kendimize güveniyoruz. Politik istikrarımız var. Demokrasimiz tüm dünya için bir örnektir. Ekonomik güç kazanıyoruz. Ve en önemlisi, gençliğimize tamamen güveniyoruz. Geleceğimiz onlar. Ülkemizi yeni bir ihtişama götüreceklerine eminim.

Gelin bugün kendimizi altın bir gelecek için çalışmaya adayalım. Bu kutsal vesileyle, millet inşasının en büyük görevimiz olacağını çözelim.

Jai Hind Jai Hind Jai Hind!


~ Dr. Manmohan singh
Partnerinizi öpmek için ergonomik bölgeler Flört Çin yeni Yılı sevgili Sıcak Tatil Etkinlikleri Birleşik Krallık

Çin yeni Yılı
Sevgililer Günü
Whatsapp, Facebook ve Pinterest için Resimli Sevgi ve Bakım Alıntıları
Flört Tanımı
İlişki Sorunları ve ÇözümleriBir şey aramak? Google'da ara :

  • EV
  • Bize bağlantı verin
  • Görüşlerinizi Gönderin

Ilginç Haberler